พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน
พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน
ชื่อเรื่อง :
พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา แก้วตาปี
ผู้แต่งร่วม :
ทวี จินดามัยกุล, วิทยา รัตนะ

ฉันทนา แก้วตาปี and others. 2555. พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉันทนา แก้วตาปี and others. (2555) พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต:ภูเก็ต. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉันทนา แก้วตาปี and others. พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉันทนา แก้วตาปี and others. (2555) พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต:ภูเก็ต. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0