การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ผู้แต่งร่วม :
ไพศาล การถาง, กนกอร สุดโต
รหัสดีโอไอ :

ดวงฤทัย นิคมรัฐ and others. 2553. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTP.res.2010.4

ดวงฤทัย นิคมรัฐ and others. (2553) การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTP.res.2010.4

ดวงฤทัย นิคมรัฐ and others. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTP.res.2010.4

ดวงฤทัย นิคมรัฐ and others. (2553) การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTP.res.2010.4

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 147
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 122
สังคม/ชุมชน :
 8
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0