การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรวิช วรรณไกรโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์, ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, อรุณพร อิฐรัตน์, อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ, เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
รหัสดีโอไอ :

สุรวิช วรรณไกรโรจน์,สุรวิช วรรณไกรโรจน์..[และคนอื่นๆ]. 2555. การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.5

สุรวิช วรรณไกรโรจน์,สุรวิช วรรณไกรโรจน์..[และคนอื่นๆ]. (2555) การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.5

สุรวิช วรรณไกรโรจน์,สุรวิช วรรณไกรโรจน์..[และคนอื่นๆ]. การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.5

สุรวิช วรรณไกรโรจน์,สุรวิช วรรณไกรโรจน์..[และคนอื่นๆ]. (2555) การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.5

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 75
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 65
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0