การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต
การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อเรื่อง :
การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
นิภา ศรีอนันต์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ and others. 2554. การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต. นนทบุรี:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ and others. (2554) การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ and others. การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต. นนทบุรี:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ and others. (2554) การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0