การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นลินี จินดารัตน์
ผู้แต่งร่วม :
หาญพล พึ่งรัศมี,

นลินี จินดารัตน์. 2554. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

นลินี จินดารัตน์. (2554) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นลินี จินดารัตน์. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

นลินี จินดารัตน์. (2554) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำประปา:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0