มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ชื่อเรื่อง :
มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต,, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์,
รหัสดีโอไอ :

กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์. 2553. มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ. สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2010.35

กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์. (2553) มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2010.35

กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์. มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2010.35

กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์. (2553) มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2010.35

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 76
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 73
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0