ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด
ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิตยา วังรัตนโสภณ
ผู้แต่งร่วม :
ชอบ เข็มกลัด,

นิตยา วังรัตนโสภณ. 2553. ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิตยา วังรัตนโสภณ. (2553) ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิตยา วังรัตนโสภณ. ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิตยา วังรัตนโสภณ. (2553) ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนักเรียนนำร่อง จังหวัดตราด . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=