ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท
ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท
ชื่อเรื่อง :
ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภคนิจ คุปพิทยานันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. 2554. ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. (2554) ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print.

ภคนิจ คุปพิทยานันท์. (2554) ผลของ conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0