การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด
การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรวรรณ สังแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วรวรรณ สังแก้ว. 2554. การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด. จันทบุรี:คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PBRU.res.2011.30

วรวรรณ สังแก้ว. (2554) การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PBRU.res.2011.30

วรวรรณ สังแก้ว. การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด. จันทบุรี:คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PBRU.res.2011.30

วรวรรณ สังแก้ว. (2554) การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PBRU.res.2011.30

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1