การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ชื่อเรื่อง :
การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ปี :
[ม.ป.ป.]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรณ์กนก อายุสุข
ผู้แต่งร่วม :
คณิต กฤษณังกูร, สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร, ศิริรัตน์ มัชฉิมวงศ์

กรณ์กนก อายุสุข. [ม.ป.ป.]. การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. กรุงเทพฯ:สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรณ์กนก อายุสุข. ([ม.ป.ป.]) การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรณ์กนก อายุสุข. การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. กรุงเทพฯ:สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [ม.ป.ป.]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรณ์กนก อายุสุข. ([ม.ป.ป.]) การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 28
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0