ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ
ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ
ชื่อเรื่อง :
ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวิมล กัลยา
ผู้แต่งร่วม :
อุดมพร แพ่งนคร,
รหัสดีโอไอ :

สุวิมล กัลยา. 2555. ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2012.78

สุวิมล กัลยา. (2555) ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2012.78

สุวิมล กัลยา. ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2012.78

สุวิมล กัลยา. (2555) ผลของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมแมลงวันบ้านและยุงรำคาญ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2012.78