การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
ปิยนาถ อิ่มดี, นงนุช ยังรอด, เกษร สุจินดานุพงศ์

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. 2554. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. นครปฐม:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม;

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. นครปฐม:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554. Print.

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 103
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 82
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0