การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
ปิยนาถ อิ่มดี, นงนุช ยังรอด, เกษร สุจินดานุพงศ์
รหัสดีโอไอ :

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. 2554. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. นครปฐม:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2011.2

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2011.2

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. นครปฐม:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2011.2

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว,ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2011.2