การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิรัช กาฬภักดี
ผู้แต่งร่วม :
จักรพันธ์ จันทร์เขียว, สุเมธ พิลึก, ธีรพงษ์ อำพิน

วิรัช กาฬภักดี,วิรัช กาฬภักดี..[และคนอื่น ๆ]. 2555. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรัช กาฬภักดี,วิรัช กาฬภักดี..[และคนอื่น ๆ]. (2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา:นครสวรรค์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรัช กาฬภักดี,วิรัช กาฬภักดี..[และคนอื่น ๆ]. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรัช กาฬภักดี,วิรัช กาฬภักดี..[และคนอื่น ๆ]. (2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา:นครสวรรค์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 14105
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13891
วิชาการ :
 190
สังคม/ชุมชน :
 23
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ