แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑามณี อารียะ
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย จอมดวง,
รหัสดีโอไอ :

จุฑามณี อารียะ. 2555. แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.307

จุฑามณี อารียะ. (2555) แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.307

จุฑามณี อารียะ. แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.307

จุฑามณี อารียะ. (2555) แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.307

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0