การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรเอก กาญจนาโภคิน
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์,

กรเอก กาญจนาโภคิน. 2555. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

กรเอก กาญจนาโภคิน. (2555) การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

กรเอก กาญจนาโภคิน. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555.

กรเอก กาญจนาโภคิน. (2555) การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์การฝึกอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะของกิจการ CBTS . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1275
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 50
วิชาการ :
 850
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 374