การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนิตตรา ชำนาญศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
อารยา อารมณ์ฤทธิ์,
รหัสดีโอไอ :

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. 2554. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2011.116

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. (2554) การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2011.116

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2011.116

พนิตตรา ชำนาญศิลป์. (2554) การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2011.116

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0