ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์
ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทร์พิมพ์ สุขเสริม
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทนา กล่อมจิต,

จันทร์พิมพ์ สุขเสริม. 2553. ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จันทร์พิมพ์ สุขเสริม. (2553) ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

จันทร์พิมพ์ สุขเสริม. ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

จันทร์พิมพ์ สุขเสริม. (2553) ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงติดเกมคอมพิวเตอร์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.