การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
ชื่อเรื่อง :
การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วสันต์ สุทธิบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
อติ ไทยานันท์,
รหัสดีโอไอ :

วสันต์ สุทธิบูรณ์. 2554. การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด. คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2011.86

วสันต์ สุทธิบูรณ์. (2554) การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2011.86

วสันต์ สุทธิบูรณ์. การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2011.86

วสันต์ สุทธิบูรณ์. (2554) การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกองทัพเรือ:กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2011.86

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0