พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต
พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
หมิง, จิ๋ง
ผู้แต่งร่วม :
มนูศักดิ์ จานทอง, นิติ วิทยาวิโรจน์, วีระศักดิ์ ละอองจันทร์
รหัสดีโอไอ :

หมิง, จิ๋ง. 2554. พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2011.25

หมิง, จิ๋ง. (2554) พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2011.25

หมิง, จิ๋ง. พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2011.25

หมิง, จิ๋ง. (2554) พฤติกรรมด้านกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ที่ผสมชีวมวลในสารละลายซัลเฟต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2011.25

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0