ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธมกร ธาราศรีสุทธิ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. 2554. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ;

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2554) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554. Print.

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2554) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 291
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 221
วิชาการ :
 54
สังคม/ชุมชน :
 16
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0