ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธมกร ธาราศรีสุทธิ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. 2554. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ;

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2554) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554. Print.

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2554) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา ; รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ.