ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขนิษฐา แสงทอง
ผู้แต่งร่วม :
เชษฐ์ ติงสัญชลี

ขนิษฐา แสงทอง. 2553. ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขนิษฐา แสงทอง. (2553) ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขนิษฐา แสงทอง. ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขนิษฐา แสงทอง. (2553) ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น :กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=