เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง
เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง
ชื่อเรื่อง :
เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิลาวัณย์ ชอบแต่ง
ผู้แต่งร่วม :
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

วิลาวัณย์ ชอบแต่ง. 2555. เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

วิลาวัณย์ ชอบแต่ง. (2555) เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

วิลาวัณย์ ชอบแต่ง. เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.

วิลาวัณย์ ชอบแต่ง. (2555) เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.