สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553
สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553
ชื่อเรื่อง :
สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย สำเนียงงาม

ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล. 2553. สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล. (2553) สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล. สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.

ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล. (2553) สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ภาษาไทยวันละคำ
กาญจนา นาคสกุล