ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas
ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas
ชื่อเรื่อง :
ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลธิชา รัตนขันธ์แสง
ผู้แต่งร่วม :
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์

ชลธิชา รัตนขันธ์แสง. 2551. ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชลธิชา รัตนขันธ์แสง. (2551) ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชลธิชา รัตนขันธ์แสง. ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชลธิชา รัตนขันธ์แสง. (2551) ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0