การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ
ชื่อเรื่อง :
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณธิดา อารีย์
ผู้แต่งร่วม :
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
รหัสดีโอไอ :

ณธิดา อารีย์. 2551. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.451

ณธิดา อารีย์. (2551) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.451

ณธิดา อารีย์. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.451

ณธิดา อารีย์. (2551) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ เบต้า-กลูโคซิเดสกลายพันธุ์ โดยวิธีทากุชิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.451

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0