การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจณา สุขาบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
สันติ์ สุขวัจน์

กาญจณา สุขาบูรณ์. 2551. การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กาญจณา สุขาบูรณ์. (2551) การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

กาญจณา สุขาบูรณ์. การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.

กาญจณา สุขาบูรณ์. (2551) การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0