บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
ชื่อเรื่อง :
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จรีพร เทพมณฑา
ผู้แต่งร่วม :
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
รหัสดีโอไอ :

จรีพร เทพมณฑา. 2550. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2007.440

จรีพร เทพมณฑา. (2550) บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2007.440

จรีพร เทพมณฑา. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2007.440

จรีพร เทพมณฑา. (2550) บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2007.440

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 471
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 473
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS