การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรีสุดา เจียะรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
ปรีย์กมล รัชนกุล

ศรีสุดา เจียะรัตน์. 2550. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ศรีสุดา เจียะรัตน์. (2550) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

ศรีสุดา เจียะรัตน์. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ศรีสุดา เจียะรัตน์. (2550) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 18
Full-Text :
 569
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 409
วิชาการ :
 177
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0