การกระทำความผิดต่อคนตาย
การกระทำความผิดต่อคนตาย
ชื่อเรื่อง :
การกระทำความผิดต่อคนตาย
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสดีโอไอ :

ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์. 2550. การกระทำความผิดต่อคนตาย. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.75

ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์. (2550) การกระทำความผิดต่อคนตาย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.75

ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์. การกระทำความผิดต่อคนตาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.75

ศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์. (2550) การกระทำความผิดต่อคนตาย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.75

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0