ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ
ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ
ชื่อเรื่อง :
ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์. 2529. ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ. ภาควิชาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์. (2529) ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์. ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์. (2529) ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0