ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต
ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต
ชื่อเรื่อง :
ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย
ผู้แต่งร่วม :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสดีโอไอ :

วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย. 2552. ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.148

วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย. (2552) ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.148

วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย. ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.148

วีรอร ธีรพงศ์นภาลัย. (2552) ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.148

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 37
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0