การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย
การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อดิศักดิ์ พันธุ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
พีระ เจริญพร
รหัสดีโอไอ :

อดิศักดิ์ พันธุ์ทอง. 2552. การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.121

อดิศักดิ์ พันธุ์ทอง. (2552) การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.121

อดิศักดิ์ พันธุ์ทอง. การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.121

อดิศักดิ์ พันธุ์ทอง. (2552) การศึกษาตลาดนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2009.121

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0