ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง
ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อเรื่อง :
ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จตุพร หนูสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
ธีรนุช ห้านิรัติศัย

จตุพร หนูสวัสดิ์. 2552. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

จตุพร หนูสวัสดิ์. (2552) ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จตุพร หนูสวัสดิ์. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

จตุพร หนูสวัสดิ์. (2552) ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยมะเร็ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 20
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0