การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
ชื่อเรื่อง :
การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วินัย หีมสุหรี
ผู้แต่งร่วม :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

วินัย หีมสุหรี. 2552. การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. (2552) การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. (2552) การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 281
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 44
วิชาการ :
 237
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0