การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
ชื่อเรื่อง :
การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วินัย หีมสุหรี
ผู้แต่งร่วม :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

วินัย หีมสุหรี. 2552. การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. (2552) การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย หีมสุหรี. (2552) การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=