ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน
ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกรียงไกร มีถาวร
ผู้แต่งร่วม :
จริงแท้ ศิริพานิช
รหัสดีโอไอ :

เกรียงไกร มีถาวร. 2554. ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.553

เกรียงไกร มีถาวร. (2554) ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.553

เกรียงไกร มีถาวร. ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.553

เกรียงไกร มีถาวร. (2554) ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.553

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0