การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM
การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรุต ดิสราธิคม
ผู้แต่งร่วม :
ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี
รหัสดีโอไอ :

ศรุต ดิสราธิคม. 2551. การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM. , มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.177

ศรุต ดิสราธิคม. (2551) การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.177

ศรุต ดิสราธิคม. การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.177

ศรุต ดิสราธิคม. (2551) การศึกษาหาการกระจายตัวเขม่าปืนจากปืนที่ยิงในห้องปิดด้วยเทคนิค SEM . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.177

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0