ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน
ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน
ชื่อเรื่อง :
ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิภาพร บัวอิ่น
ผู้แต่งร่วม :
บุบผา คงสมัย
รหัสดีโอไอ :

นิภาพร บัวอิ่น. 2552. ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.1015

นิภาพร บัวอิ่น. (2552) ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.1015

นิภาพร บัวอิ่น. ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.1015

นิภาพร บัวอิ่น. (2552) ลักษณะการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ผสมเปิดชนิดน้ำมัน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.1015