การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นารีนาถ สำลี
ผู้แต่งร่วม :
ชลอ รอดลอย
รหัสดีโอไอ :

นารีนาถ สำลี. 2555. การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.326

นารีนาถ สำลี. (2555) การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.326

นารีนาถ สำลี. การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.326

นารีนาถ สำลี. (2555) การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาและเนื้อหาในหนังสือธรรมะ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.326

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0