การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์
การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง :
การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุษา ไวยเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ชนินทร์ มีโภคี

อุษา ไวยเจริญ. 2550. การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

อุษา ไวยเจริญ. (2550) การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อุษา ไวยเจริญ. การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.

อุษา ไวยเจริญ. (2550) การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงภาพยนตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 96
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 36
วิชาการ :
 67
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0