อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
ชื่อเรื่อง :
อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
รวิสสาข์ สุชาโต
รหัสดีโอไอ :

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. 2554. อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.784

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. (2554) อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.784

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.784

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. (2554) อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2011.784

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0