การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
ชื่อเรื่อง :
การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์
ผู้แต่งร่วม :
วิภากร วงษ์ไทย

ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์. 2553. การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์. (2553) การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์. การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์. (2553) การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.