สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูชาติ พูตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
สุรพล บุญจันทร์, พิสิฐ บุญศรีเมือง, ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย

ชูชาติ พูตระกูล,ชูชาติ พูตระกูล..[และคนอื่น ๆ]. 2555. สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ชูชาติ พูตระกูล,ชูชาติ พูตระกูล..[และคนอื่น ๆ]. (2555) สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ชูชาติ พูตระกูล,ชูชาติ พูตระกูล..[และคนอื่น ๆ]. สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print.

ชูชาติ พูตระกูล,ชูชาติ พูตระกูล..[และคนอื่น ๆ]. (2555) สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก