การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธรรมรงค์ กำมะณี
ผู้แต่งร่วม :
สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

ธรรมรงค์ กำมะณี. 2551. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ธรรมรงค์ กำมะณี. (2551) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

ธรรมรงค์ กำมะณี. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.

ธรรมรงค์ กำมะณี. (2551) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.