กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วสันต์ แซ่ลิ่ม
ผู้แต่งร่วม :
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

วสันต์ แซ่ลิ่ม. 2553. กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วสันต์ แซ่ลิ่ม. (2553) กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วสันต์ แซ่ลิ่ม. กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

วสันต์ แซ่ลิ่ม. (2553) กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.