การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวินัย ปานขาว
ผู้แต่งร่วม :
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
รหัสดีโอไอ :

สุวินัย ปานขาว. 2553. การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931). , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.412

สุวินัย ปานขาว. (2553) การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.412

สุวินัย ปานขาว. การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.412

สุวินัย ปานขาว. (2553) การศึกษาพิษเฉียบพลันผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.412

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0