สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ชื่อเรื่อง :
สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิโรบล สุขสวคนธ์
ผู้แต่งร่วม :
เกษม เพ็ญภินันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิโรบล สุขสวคนธ์. 2551. สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สิโรบล สุขสวคนธ์. (2551) สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สิโรบล สุขสวคนธ์. สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

สิโรบล สุขสวคนธ์. (2551) สาวเชียร์เบียร์ : ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 559
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 98
สังคม/ชุมชน :
 438
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0