จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า
จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า
ชื่อเรื่อง :
จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุรักษ์ ปิติรักษ์รักษ์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

อนุรักษ์ ปิติรักษ์รักษ์สกุล. 2532. จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อนุรักษ์ ปิติรักษ์รักษ์สกุล. (2532) จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

อนุรักษ์ ปิติรักษ์รักษ์สกุล. จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2532.

อนุรักษ์ ปิติรักษ์รักษ์สกุล. (2532) จลนศาสตร์ของการไฮโดรไลซ์แป้งด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในกระบวนการลอกแป้งจากผ้า . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0