ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ชื่อเรื่อง :
ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ ศรีประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. 2554. ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NDC.res.2011.46

สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. (2554) ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NDC.res.2011.46

สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NDC.res.2011.46

สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. (2554) ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NDC.res.2011.46

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 134
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 33
วิชาการ :
 113
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0