ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ผู้แต่งร่วม :
ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม

เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ. 2556. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ. (2556) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556. Print.

เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ. (2556) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 27
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1