สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8
สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8
ชื่อเรื่อง :
สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. 2533. สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. (2533) สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. (2533) สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0